Stanowisko w sprawie Poleskiego Parku Narodowego (2019)

PTB wyraziło zaniepokojenie planami eksploatacji złóż węgla kamiennego w bliskim sąsiedztwie Poleskiego Parku Narodowego i wystosowało apel do Ministra Środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody o rozważne pokierowanie dalszymi losami tego obszaru w Polsce. Listy polecone zostały wysłane w dniu 25.07.2019 r.

Treść listu dostępna jest w Repozytorium PTB pod adresem:

https://hdl.handle.net/20.500.12333/259