Poparcie przez PTB stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych dotyczącego egzaminu ósmoklasisty (2022)

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego wyraził poparcie dla stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w sprawie egzaminu ósmoklasisty:

Pismo Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych do Ministra Edukacji i Nauki

List poparcia stanowiska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych dotyczącego egzaminu ósmoklasisty