Chmura

[user_role_editor roles=”none”]

Dostęp do tej strony wymaga zalogowania.

[/user_role_editor] [user_role_editor except_roles=”administrator, presidium, di01, di02, di03, di04, di05, di06, di07, di08, di09, di10, di11, di12, di13, di14, di15, se01, se02, se03, se04, se05, se06, se07, se08, se09, se10, se11, se12, se13, se14, se15, none”]

Brak wystarczających uprawnień do przeglądania zawartości tej strony.

[/user_role_editor] [user_role_editor roles=”administrator, presidium, di01, di02, di03, di04, di05, di06, di07, di08, di09, di10, di11, di12, di13, di14, di15, se01, se02, se03, se04, se05, se06, se07, se08, se09, se10, se11, se12, se13, se14, se15″]

Na serwerze PTB uruchomiony został serwis umożliwiający m.in. przechowywanie i współdzielenie plików, tzw. Chmura PTB, oparty o bezpieczne, otwarte i bezpłatne oprogramowanie Nextcloud.

Aby zalogować się do Chmury, należy skorzystać z funkcyjnego adresu email. Np. dla Oddziału Wrocławskiego będzie to adres wroclaw@pbsociety.org.pl, dla Sekcji Aerobiologicznej aerobiology@pbsociety.org.pl, a Prezes PTB zaloguje się wykorzystując adres president@pbsociety.org.pl, itd. Pierwsze logowanie wymaga zresetowania hasła, co umożliwia odpowiednia opcja dostępna na stronie z formularzem logowania. W przypadku problemów z obsługą serwisu prosimy o kontakt z administratorem: [encode_email]admin@pbsociety.org.pl[/encode_email].

Dostępna przestrzeń dyskowa wynosi 5 GB i w razie potrzeb może zostać zwiększona. W przyszłości serwis może być rozbudowywany o kolejne funkcjonalności.

[/user_role_editor]